Delibera 24 Assunzione di operai avventizi per camperie